aČlánky - Finance a ekonomika

PR články od Vás pro Vás

Jak uspořit peníze? Kde sehnat půjčku a moc nepřeplatit nebo co dělat když nemáte na splácení? Do čeho investovat nebo jak se zbavit dluhů? Těmto tématům se věnuje finance-a-ekonomika.aclanky.cz.

Uplynulý rok byl pro OVB Allfinanz úspěšný

Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpovídal předseda představenstva OVB Allfinanz Michal Knapp. Dotazy se týkaly zhodnocení činnosti OVB za uplynulý rok nebo například situaci na českém trhu finančního poradenství.
Jak hodnotíte rok 2011 z hlediska naplnění cílů společnosti OVB Allfinanz na českém trhu? Jaké jsou předpokládané hospodářské výsledky za loňský rok? Které faktory je ovlivnily nejvíce?

Podařilo se nám překonat několik magických hranic, které nejlépe ukazují a potvrzují, že rok 2011 byl pro OVB Allfinanz více než úspěšný. Nejprve jsme překonali hranici 1 milionu klientů, kteří se s námi o financích radí, poté jsme již v polovině roku 2011 dosáhli 1 miliardy provizního obratu, čímž jsme překonali náš celkový provizní obrat za rok předchozí. Podařilo se nám také obhájit rating AAA v hodnocení stability ČEKIA Stability Award, mimochodem jako jediné finančně poradenské společnosti v republice. V roce 2011 získala OVB Allfinanz v kategorii ocenění v oborové kategorii „Dynamický růst“ v prestižní soutěži Českých 100 Nejlepších.
Jsem přesvědčen o tom, že hlavním důvodem našeho úspěchu jsou změny v efektivní podpoře podnikání finančního poradce, ke kterým jsme v OVB přistoupili před dvěma lety a které se nyní začínají reálně projevovat.

Kolik spolupracovníků/zprostředkovatelů evidujete? Jaké jsou Vaše plány s ohledem na personální kapacity pro letošní rok?

OVB AllfinanzJsem rád, že počet našich spolupracovníků i nadále roste, a že kariéra v OVB patří mezi vyhledávané příležitosti v celé republice. Kromě toho se ale také soustředíme na kontinuální vzdělávání našich spolupracovníků, nabízíme jim širokou základnu informací, mohou využívat Analytické centrum OVB. Také proto sledujeme nárůst vysoce kvalifikovaných spolupracovníků, vysokoškoláků, v naší síti. Podařilo se nám finančního poradce z pohledu podpory, profesionálního zázemí posunout výrazně kupředu a v tomto přístupu chceme i nadále pokračovat. V tom vidíme budoucnost oboru a také naši konkurenční výhodu.

Evidujete za loňský rok změnu ve struktuře poptávaných produktů? O jaké produkty měli klienti největší zájem a které zaznamenaly největší propady oproti minulým rokům?

Řekl bych, že zcela odpovídá změně situace na finančním trhu. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o přípravu komplexního finančního plánu, komplexního poradenství. Domnívám se, že je to také následek finanční krize, která se přes nás přehnala a která, naštěstí, otevřela lidem oči v tom, že se přece jen více zamýšlejí nad tím, co dělají se svými penězi a zda by nebyl způsob, jak s nimi nakládat lépe, zodpovědněji a myslet třeba také na zadní vrátka. Další výrazný faktor, který produktovou nabídku a poptávku ovlivnil, byly a jsou vládní reformy. Naši finanční poradci mnohdy museli převzít roli české vlády a vysvětlovat, co reforma penzí bude znamenat pro peněženky obyčejných lidí, jaká bude její podoba a jak se na ní připravit, či zda je stále výhodné spořit. Myslím, že jsme se tohoto úkolu zhostili velmi zodpovědně. Změna je vidět také v oblasti pojištění – už pro nás není tolik těžké vysvětlit klientovi, aby kromě dobře pojištěného auta měl také pojištěné zdraví či život. Hodnota lidského života u Čechů narůstá a to je dobře. Myslím si, že vědomí primární zodpovědnosti každého jednotlivce se obecně ve společnosti posiluje. Věřím, že i díky nám.

V loňském roce se OVB stala partnerem VŠFS, co bylo hlavním důvodem pro toto partnerství, jak hodnotíte dosavadní spolupráci?

Těch důvodů bylo vlastně více. Prvně nám jde o spolupráci s mladými lidmi, kteří mohou do celého našeho odvětví (jako i do jiných) přinášet nové myšlenky, vjemy a takový zdravý neklid a změnu. Dalším důvodem byla také snaha více spolupracovat na vědecké, či odborné bázi s mladými talentovanými ekonomy. I od toho si slibujeme možné další nápady pro naši činnost. A pak také věříme, že kariéra finančního poradce zaujme další studenty, a to nejen z VŠFS, ale z řad vysokoškoláků obecně.

Které problémy na českém trhu v současné době identifikujete/ řešíte?

Nevím, zda to jde takto lehce shrnout, ale na jedné straně se potýkáme s velkými změnami v souvislosti s připravovanými, resp. realizovanými reformami. To klade velké nároky jak na naše finanční poradce, tak také na klienty. Není úplně snadné vyznat se v tom, co a jak bude. Z druhé strany se snažíme o kultivaci trhu v oblasti finančního poradenství, a ani to není snadné.
Další oblastí, která výrazně determinuje podobu a formu finančního poradenství v budoucnu je legislativní rámec a regulace. V této oblasti jednáme s legislativci a společně se snažíme vytvořit fungující trh finančního poradenství. Je zcela zřejmé, že v této nehomogenní skupině stakeholderů je mnoho, a často i hodně rozdílných, názorů. Ale dobře je, že se diskutuje.

Jak vnímáte regulaci trhu v ČR (například registrace u ČNB, Basel III či Solvency II atp.)? Vyskytují se názory, že je pojistný trh přeregulovaný. Souhlasíte s tímto názorem?

Oddělme regulaci zprostředkovatelů a regulaci pojistitelů, resp. bank. Jsme zastánci toho, že regulace, rozumná regulace, je v pořádku. Platí zde ale několik „ale“. Nesmí se totiž jednat o regulaci jen některých, nebo na úkor jen některých. Regulací by se také nemělo zasahovat do již existujících vztahů, anebo by neměla vést k narušení celého trhu. Regulace je v pořádku jen tehdy, pokud skutečně slouží na ochranu spotřebitelů a neschovávají se za ní jiné cíle. Nesmíme v této souvislosti zapomenout, že poskytování finančních služeb je podnikání jako každé jiné, tj. nemělo by být regulací dotlačeno do stavu, kdy není možné reálně očekávat zisk.

V čem je český trh poradenství specifický v porovnání se zahraničím/CEE?

Nevím, zda lze hovořit o specifikách poradenského trhu v České republice. To spíše o specifice české národnosti, či spíše mentality. Ale jedním z takových rozdílů je například to, že finanční poradenství v Západní Evropě má svou tradici již desítky let, zatímco v České republice je stále poměrně mladým oborem. Západní Evropané se již také naučili více pracovat s penězi, zatímco na Čechy tato změna stále čeká. I přesto, že se vědomí primární zodpovědnosti zvyšuje, jsme zatím obecně poměrně nezodpovědní, trochu se bojíme a trochu si žijeme nad poměry.

Je podle Vás český trh stále ještě podpojištěný, nebo se již „dorovnal“ se zeměmi západní Evropy?

Rozdělme tuto otázku na dvě části. Z hlediska produktové nabídky je český trh vysoce konkurenční a na srovnatelné úrovni se západním trhem. Avšak, když to velmi zjednoduším, tak například z hlediska objemu předepsaného pojistného vztaženého k HDP v oblasti životního pojištění nám chybí 2 – 3 % HDP, což je cca 70 miliard Kč.

Jak se v průběhu let posunulo vnímání pojišťovacích zprostředkovatelů/investičních poradců v ČR z Vašeho pohledu? Která stigmata a předsudky jsou již překonána, která na českém trhu zůstávají?

Institut finančního poradce si postupem doby hledá své místo. V rámci tohoto procesu dochází k segregaci dobrého od špatného jako v každé jiné branži. Myslím si, že v médiích dnes najdete články o dobrých finančních poradcích a jejich významu, což před pár lety jistě nebylo. A to je důležité pro tento náš segment.

Jak ze své pozice hodnotíte českou finanční gramotnost? Angažujete se nějakým způsobem v této problematice?

OVB patří v tomto ohledu mezi průkopníky na českém trhu. S finančním poradenstvím jsme začali dávno před tím, než se stalo díky finanční krizi moderním tématem. V poslední době jsme se soustředili především na základní školy, protože právě ty byly dosud opomíjeny, přitom právě v tomto věku si budujeme většinu našich návyků, včetně vnímání a práce s penězi. Náš projekt MojeFamilie je velmi úspěšný, zapojují se do něj školy v celé České republice, a zájem o něj projevili také v sousedních zemích. Existuje k němu interaktivní hra, která pomáhá dětem uvědomit si potřebu pracovat s penězi odpovědně a chápat některé finanční termíny.

Jak byste ohodnotil výsledky a přínos hodnocení OVB Vstřícná banka, jehož jste partnerem?

OVB Vstřícná banka není naše jediné partnerství, kde se snažíme kultivovat a měnit svět finančních služeb. Ale zpět k OVB Vstřícné bance. Věřím, že rating banky jej berou velmi vážně a snaží se změnit svou vnitřní politiku tak, aby výsledky byly pro banku z pohledu klienta příznivé a dobré. Má to svou logiku – jako jediné klientské bankovní ocenění v České republice, OVB Vstřícná banka ukazuje, co si klienti myslí o chování a produktové či cenové politice daného finančního úřadu. Je to vlastně nepřetržitý výzkum trhu a nejlepší možná zpětná vazba pro banky. Celý projekt se v třetím roce svého života posouvá zase o něco dál a my jsme rádi, že OVB i nadále zůstává jeho partnerem.

Chcete upozornit na nějaký trend z poslední doby, který Vás zaujal a který jste nezaznamenali v našich dotazech?

Jistý trend, který je vysledovatelný, je sjednocování velkých poskytovatelů finančního poradenství – poradenských firem ve svých názorech na budoucnost finančního poradenství v České republice a na základní aspekty dlouhodobé udržitelnosti této industrie.
Dalším trendem směrem ke klientovi je důraz na transparentnost zejména z pohledu parametrů a poplatků nabízených produktů.

Autor: Marek Schwarzmann, redaktor ČIA

  • Linkuj.cz!
  • Top Články.cz
  • Jaggni to!
  • MediaBlog.cz
  • Bookmarky.cz
  • del.icio.us
  • Google Bookmarks
Zařazeno v: Finance a ekonomika

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované položly jsou označené *

*